Niet-samenwonende ouders-echtscheiding-scheiding

In geval van (echt)scheiding is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt in het contact met het kindcentrum. Hiervoor zal een vragenlijst worden overhandigd om zo informatie te krijgen over het woonadres van beide ouders en over de wijze waarop het ouderschap na de scheiding is geregeld. Mochten tijdens de schoolperiode veranderingen in de afspraken komen, dan dient dit te worden doorgegeven aan de leerkracht of IB-er.
Het kindcentrum wil nadrukkelijk geen partij worden in het echtscheidingsconflict, maar een veilige speel- en leerplek blijven voor uw kinderen. In het belang van de kinderen willen wij onrustige situaties zoveel mogelijk buiten de deur houden. Het kindcentrum wil met beide ouders open contact onderhouden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Er is het ‘protocol niet-samenwonende ouders’ aanwezig, waarin e.e.a. is vastgelegd.