onderwijs-methode-taal-lezen

Lezen
Voor het leren lezen maakt groep 3 gebruik van de methode 'Lijn 3’. Met 'Lijn 3' leren alle kinderen lezen uit hetzelfde leesboek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. Lijn 3 biedt een differentiatie met instructie op drie niveaus. Ook de goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau. Op www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm is meer informatie te vinden.

Voor het voortgezet technisch lezen wordt vanaf groep 4 de methode ‘Leesestafette’ ingezet. Er is bij deze methode veel aandacht voor correct, vlot en vloeiend leren lezen, waarin alle leesmoeilijkheden stap voor stap aan bod komen.

Voor het begrijpend lezen wordt  ‘Nieuwsbegrip XL’ ingezet, waarbij leerlingen op hun eigen niveau leren hoe ze een wekelijks wisselende tekst over iets wat in het nieuws is moeten lezen en leren begrijpen.
Op www.nieuwsbegrip.nl vindt u meer informatie.


Taal
Staal is de taalmethode voor groep 4 t/m 8. In deze methode staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste twee weken van elk thema kennis die zij in week drie toepassen. Staal kenmerkt zich door het combineren van spelling en grammatica.
Opbouw van de lessen:
- Elke week een les woordenschat.
- Woordenschat-animaties op het digibord.
- Extra woordenschat-oefenpagina’s bij elk thema.
- Woordenschat-oefensoftware op drie niveaus.

In de midden- en bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid/opdracht om zelf boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken te maken.

Het taalonderwijs wordt gecoördineerd door onze opgeleide taalcoördinatoren Marleen Voogt en Arie Hoogvliet.