PCOGV- Bestuur Stichting Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs Gelderse Vallei

Stichting Protestands Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs

Samen met dertien protestants christelijke kindcentra uit de gemeenten Nijkerk, Woudenberg en Barneveld maakt ons kindcentrum deel uit van deze stichting. In de gemeente Nijkerk zijn dat naast ons kindcentrum Oranje Nassau de volgende locaties: Kindcentrum Holk, Kindcentrum De Koningslinde, Kindcentrum Prins Willem Alexander en Kindcentrum de Spreng (Hoevelaken).

Naast onderwijs houdt PCO Gelderse Vallei zich ook bezig met opvang. We menen dat we de expertise op het vlak van onderwijs en opvang goed kunnen samenvoegen op de locaties, daar is immers behoefte aan. Er zijn op dit moment diverse locaties voor kinderdagopvang, peuteropvang en BSO binnen de stichting, voorzien van deskundige begeleiding van pedagogische medewerkers. Alle administratie en professionaliteit van medewerkers wordt centraal geregeld en u en uw kind ervaren de voordelen van opvang in de buurt op de locatie van de school. Verdere informatie vindt u onder peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) op de website van de stichting.

De stichting heeft als grondslag: “De Bijbel als het woord van God en de stichting beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie, zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus”.

In de statuten van de stichting staat over het doel het volgende vermeld:

  1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants christelijke basisscholen en/of speciale scholen voor basisonderwijs.
  2. Haar opdracht is om vanuit Christelijke overtuiging onderwijs te geven en opvang aan te bieden, gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.

Het adres van de stichting is:
Postbus 200, 3770 AE Barneveld

Bezoekadres:                                        
Varenkamp 3, 3773 CL Barneveld
Telefoon: 0342-767200
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website van de stichting:  https://stichting-pcogv.nl/

Bestuur
De stichting heeft een bestuur dat uit zes personen bestaat en hanteert de raad van beheermode. Dit betekent dat het bevoegd gezag bestaat uit interne toezichthouders (het algemeen bestuur), die belast zijn met de intern toezichthoudende taken, en een directeur-bestuurder (het dagelijks bestuur) die belast is met de uitvoerende bestuurlijke taken.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                    dhr. A. van der Horst, Barneveld

Penningmeester            dhr. B. Kuiper, Amersfoort

Lid:                              mw. A. Raijmakers-Schonenberg, Voorthuizen

Lid:                              dhr. R. Bakker, Barneveld

Lid:                              dhr. J.W. Nuis, Ede

Directeur-bestuurder  dhr. T. Deuzeman, Hattem

 

Het Strategisch Beleidsplan van de Stichting 2016-2020 draagt als motto: ‘Bouw mee aan de school van de toekomst’. U kunt dit beleidsplan inzien bij de directie.