Nieuwsbrief-communicatie-Social Schools

Nagenoeg alle communicatie vindt plaats via het ouderportal Social Schools. Nieuwe ouders wordt gevraagd een account in Social Schools aan te maken; hiervoor ontvangen zij instructies en een activatiecode. Om het contact tussen school en thuis te onderhouden, ontvangt u om de twee weken op donderdag via Social Schools de nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over lopende zaken in en om de school, evenals een agenda voor de komende periode.

Op mail met een emotionele inhoud wordt in principe niet via de mail gereageerd. In voorkomende gevallen raden wij ouders aan om een gesprek aan te vragen met iemand van het managementteam.