Verlenging kleuterperiode, doublure of versnelling

Het kan voorkomen dat een leerling het leerjaar nogmaals doet ("blijft zitten"). Dit kan te maken hebben met de behaalde resultaten en/of het sociale aspect. Aan de hand van het schoolloopbaanprotocol wordt beslist of een kind blijft zitten. Meestal betreft het leerlingen in de onderbouw. In de bovenbouw kan het wel voorkomen dat leerlingen op een bepaald vakgebied afgekoppeld worden en met een ander leerjaar meedoen en daar dan ook de instructie/toetsen krijgen. 

Ook bestaat er de mogelijkheid dat het voor een kind beter is een groep over te slaan (versnellen). Ook in dat geval wordt gekeken naar de behaalde resultaten en het sociale aspect. 

Deze beslissingen worden in overleg met de ouders genomen.