Onderwijsondersteuning

Voor deskundige hulp kan de school een beroep doen op specialisten zoals orthopedagogen en psychologen. In veel gevallen zal dan worden gekozen voor de onderwijsbegeleidingsdienst CED-groep of het samenwerkingsverband Zeeluwe.