Spreekavond-Oudergesprekken

Drie maal per jaar is er gelegenheid voor de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 7 om te spreken met leerkracht(en) van hun kind(eren). Ouders van de groepen 1 en 2 hebben tweemaal per jaar een spreekavond, aangezien de leerkrachten tevens op huisbezoek komen. De ouders en leerlingen van groep 8 hebben eigen spreekavonden i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

In de eerste twee maanden van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden tevens uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ouders worden daarmee in de gelegenheid gesteld om de leerkracht(en) op de hoogte te brengen van de (onderwijs)behoeften van hun eigen kind.

Het is natuurlijk altijd mogelijk buiten deze momenten om een gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Met ouders van kinderen in de peuteropvang vindt ook regelmatig overleg plaats.