Onderwijs aan zieke kinderen

Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan desbetreffende leerling. Mocht deze periode lang duren dan kan de school een beroep doen op een consulent langdurig zieke kinderen. (www.ziezon.nl)