Hoofdluis

Ter voorkoming van een hoofdluis-epidemie zijn er in iedere groep (hulp)ouders die de leerlingen in de eerste week na de vakanties op hoofdluis controleren. Indien tijdens de controle bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd zal dit bij de leerkracht worden gemeld. De leerkracht zal dan contact met u opnemen. Mocht u thuis bij uw zoon/dochter hoofdluis gesignaleerd hebben, meld dit dan zo snel mogelijk bij de groepsleerkracht. De desbetreffende groep zal dan extra gecontroleerd worden. Voor meer informatie over bestrijding van hoofdluis: www.vggm.nl (zoek op ‘hoofdluis’).