Mobieltjes-telefoons

Het is voor leerlingen in principe verboden om het kindcentrum mobiele telefoons ingeschakeld te houden. Dus ook niet op de ‘trilstand’. Ouders kunnen in geval van nood onder schooltijd immers altijd de school bellen. Het kan zijn dat de leerkracht de mobieltjes in wil zetten tijdens de les. Dan geldt het verbod natuurlijk niet.

We leren de kinderen om op een verantwoorde manier met de telefoon om te gaan. Mochten wij zien/merken dat de mobiele telefoons op een verkeerde manier wordt ingezet, dan zullen wij hierover met de leerlingen in gesprek gaan en worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht.