verkeer

Het vak ‘Verkeer’ wordt in de groepen 5, 6 en 7 één keer per week gegeven. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode ‘Wegwijs’
In groep 7 krijgen de leerlingen een theorie en praktijk examen. Voorafgaand aan deze examens worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd op veiligheid. Belangrijke controlepunten hierbij zijn o.a. licht, bel, remmen enz. De controles worden gedaan door mensen van Veilig Verkeer Nederland. 
Bij het theorie-examen krijgen de leerlingen verschillende situaties op papier en moeten zij de juiste handeling of regel kiezen. 
Tijdens het praktijkexamen fietsen de leerlingen door Nijkerk. Op verschillende punten zijn controleurs, die de handelingen van de leerlingen in de gaten houden en noteren. 
Wanneer de leerlingen ook hiervoor geslaagd zijn, krijgen zij een diploma.