verkeer

Het vak ‘Verkeer’ wordt in de groepen 5, 6 & 7 één keer per week gegeven. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode ‘Wegwijs’
In groep 7 krijgen de leerlingen een theorie en praktijk examen. Voorafgaand aan deze examens worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd op veiligheid. Belangrijke controlepunten hierbij zijn o.a. licht, bel, remmen enz.  De controles worden gedaan door mensen van Veilig Verkeer Nederland. 
Vervolgens vindt het theorie examen plaats. De leerlingen krijgen verschillende situaties op papier te zien en moeten uit de juiste handeling of regel kiezen. 
Tijdens het praktijkexamen fietsen ze door Nijkerk heen. Op verschillende punten zitten controleurs die de handelingen van de leerlingen in de gaten houden en noteren. 
Wanneer de leerlingen hiervoor geslaagd zijn, krijgen zij ook een diploma.