Ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan

Ouders kunnen zich, voordat zij hun kind aanmelden bij een school, goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien bij de directie.

Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? Dit alles staat beschreven in ons ondersteuningsplan: hoe regelen wij de ondersteuning op onze school? Voor verdere informatie: zie het kopje 'ondersteuningscommissie'.