onderwijs algemeen-kerndoelen-leerstof-methode

Kerndoelen
In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en voor elk vak zijn zogenaamde kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig een methode gekozen. Om een methode aan te schaffen wordt een ontwikkelteam, bestaande uit personeelsleden uit verschillende groepen, samengesteld. Het ontwikkelteam doet uitgebreid onderzoek naar de beschikbare methodes. In de methode staat in ieder geval de verplichte leerstof. Naast de lessen die uit de methoden worden gegeven, is er voldoende ruimte voor ‘extra’s’, zoals deze door de school zelf zijn ontwikkeld: circuit, teamteaching, zelfstandig werken, drama en kunstzinnige vorming.

Leerstof
De leerkracht deelt het jaar in en zorgt ervoor dat alle afgesproken leerstof behandeld wordt. Aan het begin van het jaar bespreken we deze leerstof op de kennismakings-/informatie-avond met de ouders. De directie spreekt de geformuleerde streefdoelen jaarlijks met de leerkracht door. Indien nodig worden er aanpassingen gemaakt. Aan het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen de verplichte leerstof gehad. Sommige kinderen lukt dat niet. Daar leest u meer over in ‘Leerlingenzorg’.

Methode
Er is wettelijk vastgelegd welke leerstof per leerjaar moet worden behandeld. De school kiest per vakgebied een passende en goedgekeurde methode uit. Om een methode aan te schaffen wordt een ontwikkelteam, bestaande uit personeelsleden uit verschillende groepen, samengesteld. Het ontwikkelteam doet uitgebreid onderzoek naar de beschikbare methodes en informeert het overige personeel hierover tijdens de plenaire personeelsvergaderingen en komt met een voorstel. Over het voorstel wordt gestemd, waarbij 80% van de stemmers akkoord moet gaan met het voorstel alvorens dit kan worden aangenomen. Wordt de grens van 80% niet gehaald dan neemt het ontwikkelteam de opdracht terug en gaat nogmaals de beschikbare methodes bestuderen.

Naast de lessen die uit de methoden worden gegeven, is er voldoende ruimte voor ‘extra’s’, zoals deze door de school zelf zijn ontwikkeld: circuit, teamteaching, zelfstandig werken, drama en kunstzinnige vorming.

De directie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en zal daartoe onder andere jaarlijks een aantal klassenbezoeken afleggen en regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leerkrachten voeren.