Huiswerk

Naarmate de kinderen in hogere groepen komen, krijgen zij huiswerk van school mee. Dit bestaat uit leer- en maakwerk. Het maakwerk kan in principe thuis zelfstandig gemaakt worden. Indien het noodzakelijk is dat ouders bij het huiswerk moeten assisteren, dan worden zij door de leerkracht geïnstrueerd.

Het huiswerk wordt gecommuniceerd via Social Schools.