onderwijs ICT

De rol van ICT is de laatste jaren enorm toegenomen. Wij zien dat niet alleen in de maatschappij, maar ook bij ons op school. Zo staat in iedere klas een Prowise bord en beschikken we over een groot aantal iPads en Chromebooks. Voor ons onderwijs biedt deze inzet van ICT een aantal kansen:

  • het onderwijs(aanbod) sluit beter aan bij de individuele behoeften, het niveau en leertempo van de individuele leerling; 
  • ICT werkt motivatie verhogend en geeft de leerling een actieve rol binnen het eigen leerproces; 
  • Het geeft de leerkrachten de mogelijkheid het leerproces van de leerlingen beter te monitoren en te administreren. 

 We laten onze leerlingen met en door de inzet van ICT leren. Concreet betekent dit het volgende:

  • In de groepen 1 t/m 4 werken/oefenen de kinderen regelmatig op iPads;
  • In de bovenbouw maken we gebruik van Chromebooks. Vanaf groep 5 is er voor iedere leerling een Chromebook beschikbaar. De leerlingen maken hierop allerlei oefeningen voor taal/spelling en rekenen. Ook leren ze werken met Google Drive voor het maken en delen van opdrachten en presentaties.
  • In de groepen 6 t/m 8 maken we gebruik van digitale rekensoftware van Junior Cloud.

 Tijdens lessen in de bovenbouw wordt regelmatig aandacht besteed aan mediawijsheid. De groepen 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de Week van de Mediawijsheid. Ook is er een internetprotocol opgesteld, dat door ouders en kinderen vanaf groep 5 eenmalig dient te worden ondertekend.

 Het ICT-onderwijs wordt gecoördineerd door onze ICT’er Robert van de Ven.