Ziekmelding

Ziekte van leerlingen dient telefonisch (tussen 08.00 en 08.30 uur), per mail of via Social Schools te worden doorgegeven. Een ziekmelding per mail bij voorkeur via het mailadres van desbetreffende groep. Mailadressen zijn te vinden op de kalender die aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. 

Mocht een kind niet (tijdig) zijn afgemeld, dan zal contact met de ouders worden gezocht. Deze actie wordt ondernomen in het belang van de veiligheid van de kinderen.