Verzuim-(extra) verlof-luxe verzuim

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Daarnaast verwachten wij dat de kinderen die vier jaar zijn ook onze schooltijden volgen. In de leerplichtwet is opgenomen dat kinderen geen vrij kunnen krijgen buiten de schoolvakanties om. Dit betekent dat de directies van scholen in principe geen extra vrije dagen mogen geven; zgn. luxe verzuim. Onder luxe verzuim verstaan we een extra dagje vakantie om de files voor te zijn, een weekendje weg of extra verlof voor een bezoek aan het land van herkomst.

Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:
Bijzondere familieomstandigheden kunnen wel aanleiding zijn om verlof te verlenen. Voorbeelden van bijzondere familieomstandigheden: huwelijk, overlijden, ambts- en huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten en verhuizing. Hetzelfde geldt ook voor religieuze feestdagen.

Verzoeken voor extra verlof dienen aangevraagd te worden middels een formulier, bij de administratie te verkrijgen of via de website (documentenbank) te downloaden. Verlofaanvragen voor meer dan drie dagen dienen 8 weken van te voren te worden ingediend.

Indien de aard van een niet-christelijke, religieuze feestdag schoolbezoek uitsluit, omdat de viering ervan beschouwd wordt als de vervulling van een plicht die uit de godsdienst voortvloeit, mogen ouders hun kinderen op dergelijke feestdagen thuishouden, mits dat uiterlijk twee dagen van tevoren aan de leerkracht wordt gemeld.

Het kan zijn dat iemand vanwege zijn/haar specifieke werkzaamheden niet tijdens de schoolvakanties vrije dagen op mag nemen en buiten de schoolvakanties om met het gezin weg wil. De voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan:  
- De extra vrije dagen mogen niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen;
- De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
- Een verzoek om verlof voor meer dan drie dagen, moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de datum schriftelijk worden ingediend;
- De vakantieverklaring werkgever/zelfstandige (op te vragen bij de administratie) moet worden ingevuld en samen met een verklaring van een
   boekhouder/accountant worden ingeleverd bij de directie;

Veelvuldig te laat komen wordt ook als schoolverzuim aangemerkt!

De directies van basisscholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Voor vragen over leerplicht kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar (tel. 14 033 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).