Kwaliteitsbeleid

De gehele verantwoording van ons onderwijs staat in het schoolplan beschreven met daarbij ook de actie/verbeterpunten waar het team de komende tijd aan gaat werken. Dit schoolplan is in te zien bij de directie.

Om de vier jaar vindt een tevredenheidspeiling plaats onder leerlingen van de bovenbouw, de ouders en de leerkrachten. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanbevelingen van de tevredenheidspeilingen van april 2017.

In april 2015 heeft de onderwijsinspectie ons onderwijs het predicaat ‘goed’ gegeven. Wij scoorden op zeven van de tien onderzochte items het resultaat ‘goed’ en op drie ‘voldoende’. Het gehele inspectierapport is terug te vinden op de site van de onderwijsinspectie (www.owinsp.nl).

Naast de tevredenheidspeilingen en het inspectietoezicht organiseert de directie ook een zelfevaluatie en audit. Samen met andere scholen van de Stichting PCOGV wordt hier vorm en inhoud aan gegeven.