Schoolscore, eindopbrengsten en uitstroom van ONS onderwijs

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is geen garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/ haar eigen talenten en mogelijkheden heeft.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs levert in deze tabel het volgende resultaat op:

Cursusjaar

 Praktijk-
Onderwijs 

Basisberoeps-gerichte Leerweg

Kaderberoeps-gerichte Leerweg

Theoretische Leerweg

Theoretische
Leerweg en HAVO

 HAVO

HAVO/VWO
         en
      VWO

     Totaal 
Groep 8

2012-2013
Aantal leerlingen


2


0


6


10


1


3


17


39

%

5,1%

0%

15,4%

25,6%

2,6%

7,7%

43,6%

100%

2013-2014
Aantal leerlingen


4


2


5


10


9


2


19


51

%

8%

4%

10%

19%

18%

4%

37%

100%

2014-2015
Aantal leerlingen


2


3


11


4


8


0


15


43

%

5%

7%

25%

9%

19%

0%

35%

100%

2015-2016
Aantal leerlingen


7


3


6


13


6


8


9


52

%

13%

6%

12%

25%

12%

14%

18%

100%

2016-2017
Aantal leerlingen


3


1


4


4


7


2


11


32

%

9%

3%

13%

13%

22%

6%

34%

100%

2017-2018
Aantal leerlingen


1


1


12


12


2


6


4


38

%

 
2,5%

2,5%
 
32%
 
32%
 
5%
 
16%
 
10%
 
100%

2018-2019
Aantal leerlingen

 

 0

 

3

 

17

 

13

 

0

 

13

 

 

50 

%

 0%

6% 

 34%

 26%

0% 

26% 

8% 

100%