Protocol ziekte en vervanging van personeel

Protocol ziekte en vervanging.

Al geruime tijd is in het basisonderwijs het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten een probleem. Door een tekort aan leerkrachten zijn er minder invallers beschikbaar. Dat betekent dat vervanging bij afwezigheid niet altijd opgelost kan worden. Intern is er een ziektenoodplan gemaakt waarin oplossingen staan om de groep voor één of twee dagen op te vangen wanneer er geen geschikte invaller beschikbaar is.

Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen:
- Vervanging/ruiling door duo partner of andere interne collega die geen werkdag heeft; eventueel van een andere locatie van de stichting;
- Vervanging door leerkracht van buitenaf (deze mogelijkheid wordt steeds kleiner);
- Groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen;
- Indien LIO-student aanwezig: de vrijgeroosterde leerkracht inzetten.

 Bij de keuze die we maken streven we naar:
- zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen;
- geen totaal onbekende leerkracht voor de groep;
- werkbaarheid van de situatie;
- geen inzet van directie of ambulante tijden.

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
- In principe niet de eerste dag;
- Alleen in uiterste geval toe overgaan en de ouders schriftelijk informeren;
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in locatie de opvang regelen;
- Lesroostertechnisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen;
- Informeren directeur-bestuurder en inspectie.