Hulpouders-contactouders

Hulpouders
Elk jaar zijn er vele ouders die op het kindcentrum actief zijn; de één helpt met schoonmaken, de ander rijdt bij een excursie, weer een ander helpt bij een sporttoernooi. Deze ouderhulp is onmisbaar! Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een hulpouderformulier. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u het kindcentrum wilt ondersteunen. Er kan ook tussentijds een hulpoproep worden gedaan.

Contactouders
Op ons kindcentrum werken we met contactouders die (meestal per twee) aan de groep zijn verbonden en de leerkracht terzijde staan indien ouderhulp gewenst is. Deze contactouder coördineert de hulp door andere ouders in te schakelen. Het gaat dan o.a. om  hulp bij verjaardagen, feesten, excursies, bibliotheekbezoek, lezen, handvaardigheid, enz. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich beschikbaar stellen als contactouder van de desbetreffende groep. Tevens is er jaarlijks een informatiebijeenkomst voor de contactouders.

De schoolleiding blijft eindverantwoordelijk voor het handelen van hulpouders.

Uw hulp is voor school onontbeerlijk. Samen maken we de school!