onderwijs-expressie-handvaardigheid-tekenen-muziek

School is meer dan alleen rekenen en taal. Ook de expressievakken zoals muziek, handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming krijgen ruime aandacht, omdat het van belang is dat de kinderen zich leren uit te drukken in woorden en gebaren, beelden en vormen. Hierbij gebruiken we de methode ‘Moet je doen’. Sinds een paar jaar neemt de school deel aan het project ‘Muziek in de Basisschool’.