Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht,is het mogelijk contact te zoeken met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.