Gebiedsteams-inloopspreekuur-verwijsindex

De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit vier gebiedsteams. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt bij het gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen met betrekking tot opgroeien en opvoeden.

Kindcentrum Oranje Nassau valt onder Gebiedsteam Centrum en onze contactpersoon vanuit het Gebiedsteam is Angela Muis. Zij is Maatschappelijk Werker en heeft één keer per 2 weken op woensdag  inloopspreekuur van 8:30 – 9:30 uur (in de even weken). Zie voor data onze kalender en de agenda in Social Schools.

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden. Loop gerust eens binnen op het spreekuur. Ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. De contactpersoon van het gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk. Het gebiedsteam op het kindcentrum is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening. Door kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen draagt het gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en/of thuis.

Het uitgangspunt is één contactpersoon en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het gebiedsteam werkt met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere professionals die betrokken zijn.

Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het gebiedsteam. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek, enz.

Contact opnemen met het gebiedsteam kan via 14033 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of loop binnen bij het spreekuur bij u op school of in de wijk. Voor rechtstreeks contact met Angela Muis kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het kindcentrum is ook aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg VI-Vallei. Dit is een digitaal systeem waarin professionals, zoals bijvoorbeeld begeleiders en hulpverleners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Uitgangspunt blijft dat we u als ouder/verzorger altijd als eerste benaderen indien wij als school zorgen hebben over uw kind. Maar soms is het voor ouders of  school niet duidelijk welke hulpverleners betrokken zijn bij een kind. Middels de VI-Vallei kan de hulpverlening beter op elkaar worden afgestemd en wordt uw kind beter en sneller geholpen. Meer informatie vindt u op www.verwijsindexgelderland.nl