Ouders-oudercontact-ouderbrokkenheid

Ouders vertrouwen dat wat hen het meest dierbaar is toe aan het kindcentrum en zijn daarmee aan ons verbonden. Omdat wij met de kinderen mogen werken, vinden wij het van groot belang dat een goed contact bestaat tussen de school en ouders. Binnen de school zijn veel ouders actief. We merken wel dat ouders met (jonge) kinderen druk zijn met werk en gezin, waardoor de betrokkenheid bij school onder druk komt te staan. Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderbetrokkenheid een positieve uitwerking op de schoolse ontwikkeling van kinderen heeft. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema waaraan hard wordt gewerkt binnen onze school.

Contactmomenten met ouders:

 • Afstemmingsgesprekken (vanaf groep 5 de mogelijkheid dat ook leerlingen hierbij aanwezig zijn).
 • Huisbezoeken in de kleuterbouw.
 • 10-minutengesprekken met de groepsleerkrachten.
 • Mogelijkheid 10 minutengesprek met RT-er of levelwerkleerkracht.
 • Jaarlijkse kijkmomenten in de klassen.
 • Open entree groep 1 t/m 4.
 • Twee keer per jaar een schoolrapport.
 • Digitale communicatie via Social Schools.
 • Ouders hebben na schooltijd de mogelijkheid om met de groepsleerkracht te spreken.
 • Koffie-ochtenden in de nieuwe keuken.
 • Ouderavond(en).
 • Een hapje en een drankje na de afscheidsmusical van groep 8 (voor de ouders van de leerlingen van groep 8).

Overige activiteiten die de ouderbetrokkenheid vergroten:

 • Schoolfeest (om het jaar).
 • Project (om het jaar).
 • Tennistoernooi (groep 7 en 8).
 • Schoolvoetbaltoernooi (groep 8).
 • Korfbaltoernooi (groep 5 t/m 8).
 • Handbaltoernooi (groep 7).
 • 5 december: aankomst Sinterklaas.
 • Kerstviering.
 • Kerstborrel op het plein (jaarlijks).
 • Opa & oma-middag (om het jaar).
 • Veluwe Wandeltocht.