Ouderbijdrage

Wij vragen van ouders een vrijwillige, maar onmisbare bijdrage. Hiermee bekostigen we verschillende zaken, die uw kind direct ten goede komen, zoals bv. het sinterklaasfeest, kerstviering, paasmaaltijd, sportactiviteiten en excursies.

De ouderbijdrage bedraagt per kind € 25,-. Voor elk kind ontvangen ouders een machtigingsformulier. Indien er een machtiging is afgegeven, kunnen we op een eenvoudige wijze de ouderbijdrage,  het schoolreisgeld en het kampgeld innen zonder dat leerlingen met geld over straat hoeven.