Peuteropvang

De Peuteropvang bij kindcentrum Oranje Nassau is iedere ochtend open van 8.30-12.00 uur. De peuters leren niet alleen samen spelen, zij worden ook gevolgd en uitgedaagd in hun ontwikkeling. Er wordt een doorgaande lijn met de basisschool aangeboden door bijvoorbeeld aan dezelfde thema’s te werken. Tevens wordt er zowel bij de peuteropvang als bij de groepen 1 en 2 gewerkt met hetzelfde observatie- en registratiesysteem, waardoor er een doorlopende lijn is in ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het lokaal van de Peuteropvang en onderbouw liggen naast elkaar, waardoor de lijnen kort zijn. Ook goed dus om als peuter spelenderwijs al een beetje kennis te maken met het basisonderwijs.

Soms kan een kind extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een verklaring voor deelname aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De interne begeleider van de onderbouw is ook beschikbaar voor de peuteropvang.

De Peuteropvang is net als de school tijdens de schoolvakanties gesloten.

Aanmelden voor de Peuteropvang kan via de website www.kindcentrum-oranjenassau.nl
Daar vindt u ook de tarievenlijst en de opvangkostencalculator om precies te kunnen uitrekenen wat de kosten zijn.