Levensbeschouwelijke identiteit

Als protestants-christelijk kindcentrum beschouwen wij de Bijbel als de bron van ons geloof en vervult deze een belangrijke rol in de omgang tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Dit is terug te zien in onze dagelijkse onderwijspraktijk door dagopeningen en -sluitingen met gebed in de groepen, de Bijbelverhalen die wij vertellen, de gesprekken die we voeren, de liederen die wij zingen en de vieringen die wij houden.

Wij staan open voor kinderen met een andere of niet-religieuze achtergrond. Dit maakt ons juist tot een boeiende gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten met respect voor elkaars meningen en overtuigingen.

Ons kindcentrum heeft geen specifieke binding met één kerk, maar voelt zich verwant aan alle protestante (PKN) kerken.

We maken gebruik van de methode Trefwoord. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen uit om zelf keuzes te maken voor het handelen.

Op www.trefwoord.nl vindt u meer informatie.