onderwijs-methode-wereldverkenning-aardrijkskunde-geschiedenis-techniek-maatschappijleer-natuurkunde-scheikunde-filosofie-burgerschapsvorming

Wereldverkenning.
De methode DaVinci biedt een combinatie van (zaak)vakken als één geheel aan.  De vakken/aandachtsgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wetenschap & techniek, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde, Levensbeschouwing, Godsdienst, Filosofie, 21st Century Skills,  Computational Thinking, Burgerschapsvorming en Persoonsontwikkeling worden is deze methode gecombineerd. De kinderen zien en ervaren dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat, hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft en dat we met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Gekoppeld aan onze structurele aandacht voor normen en waarden, biedt de methode kinderen in een doorlopende leerlijn handvatten waarmee ze nu als kind en in de toekomst als volwassenen bewust met hun omgeving kunnen omgaan.

Op www.demethodedavinci.nl vindt u meer informatie.