Visie-Missie

De leerkrachten realiseren zich maar al te goed dat ouders het kindcentrum het meest dierbare toevertrouwen wat zij hebben: hun kind. Het motto van onze school is UW KIND, ONS KIND.

Door wederzijds vertrouwen, samenwerking en goede communicatie kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Ons kindcentrum is te vergelijken met een hand. Er is een hand die je helpt en vasthoudt als dat nodig is, maar ook één die je op tijd loslaat als je het zelf aankan. Samen met de helpende hand van ouders kunnen de kinderen zich in geborgenheid optimaal ontplooien. Ook leerkrachten putten kracht uit de uitgestrekte hand van God, die ons aanspoort anderen te helpen met alle talenten die wij rijk zijn. In de centrale hal van het kindcentrum hangt een metafoor in de vorm van een kunstwerk. Dit kunstwerk is ontworpen en gemaakt door Jan Carel Koster en hij schreef hier het volgende over:

“Gezamenlijk zullen we de kinderen moeten leren hoe de juiste weg te bewandelen (beklimmen). Een school waar de juiste normen en waarden en zorg worden geboden, zal als vanzelf spreken over “Uw kind, ONS kind” (Citaat kunstenaar ONS ‘Loslaten en Vasthouden’).