Gemeente Nijkerk

De directie van onze school heeft in diverse zaken te maken met de gemeente. Te denken valt aan de onderwijshuisvesting, het onderhoud van de school, leerplicht, maar ook de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan de doorlopende leerlijnen van de voorschoolse periode t/m het voorgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid.