Aanmelding nieuwe leerlingen-eerste lesdag

We zijn een ’open’ Christelijk kindcentrum, dus kinderen met verschillende culturele achtergronden zijn welkom. Van desbetreffende gezinnen verwachten wij dat zij de Christelijke identiteit van ons kindcentrum respecteren. Er wordt dan ook verwacht, dat alle leerlingen meedoen aan alle activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd. Hierbij denken we aan de lessen die gegeven worden in het kader van godsdienstige vorming, de feestelijkheden die daar uit voortvloeien, schoolreizen, sportdagen en kamp. Wij verwachten een positieve houding van ouders.

Indien ouders naar aanleiding van een gesprek en/of rondleiding of een bezoek aan de open dag de keuze voor onze school hebben gemaakt, melden zij hun kind via het aanmeldingsformulier aan bij de school. Na verwerking van het aanmeldingsformulier ontvangen ouders een bevestiging van inschrijving. De informatie die op het aanmeldingsformulier wordt gegeven kan aanleiding zijn om contact op te nemen met desbetreffend kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal.

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school, maar niet in de maand december en (ongeveer) 6 weken voor de zomervakantie; dan is de eerste lesdag respectievelijk na de Kerstvakantie en de zomervakantie. Vóór hun verjaardag krijgen de nieuwe leerlingen een uitnodiging voor één of meerder kennismakingsmoment(en). In overleg wordt de eerste echte schooldag afgesproken. Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag voor de kinderen die direct na de vakantie voor het eerst groep 1 gaan bezoeken.

Als 4-jarige kinderen bij ons op school komen, wordt aan de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen waar alle bijzonderheden m.b.t. tot de gezondheid en ontwikkeling kunnen worden vermeld. Tevens wordt ouders elk jaar gevraagd een noodadressenformulier in te vullen waarop belangrijke informatie, zoals allergieën, kan worden vermeld.