Praktische informatie-Van en naar school-aanvangstijd-verkeersveiligheid

De lessen beginnen om 08.30 uur. Om 08.25 uur gaat de eerste bel; de kinderen mogen dan naar binnen, zodat de les op tijd kan beginnen. De hekken aan de zijkanten van de school gaan een kwartier voor schooltijd open. Fietsen en steppen op het schoolplein is om veiligheidsredenen verboden!

Op het plein en voor het gebouw lopen leerkrachten om op te letten of alles goed verloopt.

Het liefst zien we dat ouders hun kinderen lopend of met de fiets naar school brengen. Leerlingen die minder dan 10 minuten lopen vanaf school wonen, mogen niet met de fiets naar school komen i.v.m. de beperkte stallingsruimte. Voor ouders die hun kind(eren) met de auto (moeten)brengen zijn er beperkte mogelijkheden tot parkeren.

Rondom de school is er sprake van een schoolzone. Deze is ingesteld om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te bevorderen. Binnen dit gebied mag er max. 15. km per uur worden gereden. Er is een circulatieplan gemaakt om de doorstroming tot stand te brengen. Buiten de parkeerplaatsen in de schoolzone  mag er niet gestopt worden (zie gele strepen op de weg). Op de zgn. Kiss–and–ride plaats kunt u gemakkelijk uw kind(eren) zelf uit de auto laten stappen. De regels worden streng gehandhaafd door toezichthouders van gemeente en politie. Het gaat immers om de veiligheid van alle kinderen!