onderwijs-methode-Engels

Engels is een belangrijke taal in onze samenleving en wordt bij ONS vanaf groep 5 gegeven. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Groove me’.

 ‘Groove me’ is een lesmethode, waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met deze methode leer je Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Meer informatie is te vinden op https://groove.me/

In de lagere groepen leren de kinderen spelenderwijs Engels spreken en verstaan.

Door samenwerking in ons internationaal contact 'Erasmus+' leren leerlingen hoe belangrijk het is het Engels te beheersen.