onderwijs overige (buitenschoolse) activiteiten en cultuureducatie

Naast het dagelijkse leerprogramma, vindt er nog een aantal (buitenschoolse-) activiteiten plaats, zoals de sporttoernooien, de school-kerk-gezinsdienst, de Veluwe wandeltocht, actie Schoenmaatjes (1 maal in de twee jaar), het nationaal schoolontbijt, de verjaardagen van de leerkrachten, jeugdgemeenteraad, gastsprekers, open dagen vanwege projecten, schoolreisje, kamp groep 8 en excursies.

Cultuureducatie
Binnen de cultuureducatie wordt voor iedere groep een activiteit ontwikkeld, waarin de leerlingen kennis maken met het cultureel erfgoed in Nijkerk. Daarnaast gaan onze leerlingen jaarlijks naar één of meerdere voorstellingen. In groep 8 ondernemen de leerlingen een culturele treinreis.

Het cultuuronderwijs wordt gecoördineerd door onze specialisten Hilda Luigjes en Jeanette Speelman.