Leerlingenlijsten-telefoonnummers

Regelmatig vragen ouders om adressen en telefoonnummers van klasgenootjes van hun kind. Met name voor de jongste leerlingen is dit handig. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij deze informatie niet vrijgeven. Aan het begin van elke schooljaar worden contactouders aangesteld. Zij nemen het initiatief om contactgegevens van ouders met elkaar te delen.