Afspraak met de bouwcoördinator of directie

Als er vragen van ouders zijn m.b.t. hun  zoon/dochter die  ouders niet kunnen stellen aan de groepsleerkracht, dan kan men in eerste instantie afspraak maken bij de bouwcoördinator. Het is daarna ook mogelijk een afspraak te maken met de directeur. Bij het maken van afspraken wordt altijd gevraagd naar het onderwerp van het gesprek, zodat het gesprek eventueel kan worden voorbereid.