Zelf nakijken

Leerlingen kijken veel van het gemaakte oefenwerk zelf na. Dit laatste is voor u herkenbaar, omdat ze dat met een groene pen doen.

Onze uitgangspunten daarbij zijn:
- de leerkracht is een procesgerichte begeleider binnen het kader van zelfstandig leren; 
- je leert van fouten maken, mits je evalueert;
- we willen de innerlijke motivatie van een kind naar de oppervlakte krijgen, waardoor het uit zichzelf de verantwoordelijkheid wil/durft/kan nemen.

Alle toetsen van kinderen worden nagekeken en beoordeeld. Door de groepen heen is er een opbouw in beoordelen (aanvankelijk zonder cijfers, later met).