onderwijs groep 3-open entree

In groep 3 wordt veel tijd besteed aan het aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen, maar het spelende kind wordt hierbij niet vergeten. Ze krijgen nl. nog voldoende tijd om zich ook spelend te ontwikkelen,

In groep 3 zal er één ochtend per week open entree plaatsvinden en in groep 4 één ochtend per maand. Op deze ochtend mogen de ouders gedurende de eerste 15 minuten met hun kind de klas in om samen aan het werk te gaan.