ouders van waarde

Het kindcentrum Oranje Nassau heeft een abonnement met OUDERS VAN WAARDE afgesloten. OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Zij zetten zich in voor ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. 
Het hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen het kindcentrum en thuis, in het belang van de kinderen! U ontvangt twee keer per jaar het magazine en via de website www.ouders.net is ook over diverse onderwerpen informatie te vinden.