Plusklas-hoogbegaafde leerlingen-hoogbegaafdheid-

Binnen onze stichting PCOGV zijn twee plusklassen actief: in Barneveld (De Branding) en in Nijkerk (De Koningslinde), zodat we alle leerlingen van onze stichting die hiervoor in aanmerking komen in hun eigen woonplaats cognitief kunnen uitdagen en aanspreken op hun eigen niveau en zij met ontwikkelingsgelijken om kunnen gaan.

De doelstelling van de plusklas is: tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel gebied, met aandacht voor specifieke vaardigheden zoals bijv. leren leren, leren denken en reflecteren op het eigen werk. De plusklas biedt de mogelijkheid tot uitbreiding en verdieping van de lesstof aan de leerlingen in combinatie met een verrijkt onderwijsaanbod in de klas. Dit houdt in dat de plusklas naast het extra werk (zoals Levelwerk) komt en niet in plaats hiervan.

Om geplaatst te kunnen worden in de plusklas moet een leerling aan diverse criteria voldoen. De Intern Begeleider bekijkt samen met de groepsleerkracht en/of de begaafdheidsspecialist van de school of er kinderen zijn die nog meer uitdaging nodig hebben dan er in bijv. Levelwerk geboden kan worden. Dit zal doorgaans zijn op het gebied van leren. Als er besloten wordt tot aanmelding, dan worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt er een aanmeldingsformulier ingevuld. Dit formulier wordt samen met andere relevante informatie naar de toetsingscommissie gestuurd welke de aanvragen beoordeelt aan de hand van de criteria die in het Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid van de PCOGV staan. De toetsing gebeurt één keer per jaar rond maart/april. De plaatsing wordt pas definitief na een proefperiode van uiterlijk 8 weken, dit ter beoordeling van de plusklasleerkracht.

In iedere plusklas is plaats voor ongeveer 12 leerlingen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan zal er gebruik worden gemaakt van een wachtlijst. In beide plusklassen zal een zelfde programma gedraaid worden, waarbij aandacht zal worden besteed aan het aanleren van o.a. een vreemde taal, het leren leren en het ontwikkelen van de executieve vaardigheden (zoals bijvoorbeeld het op de juiste wijze starten met een taak en deze geconcentreerd uit kunnen voeren). Er zal tevens aandacht zijn voor de ontwikkeling van het analytisch, creatief en praktisch denken. In de plusklas zal onder meer gewerkt worden aan projecten, het ontwikkelen van vaardigheden voor het samenwerken, het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals bijv. programmeren en daarnaast zal er aandacht zijn voor filosofie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wekelijks zullen de leerlingen ook 1 à 2 huiswerkopdrachten meekrijgen welke zowel thuis als op de eigen school gemaakt kunnen worden. Er wordt voor gezorgd dat er geen overlap zal zijn met bijv. Levelwerk of ander extra materiaal wat in de klas aangeboden wordt. Voor beide plusklassen geldt dat zij op donderdagmorgen van 8.30 uur (inloop tot 8.45 uur) tot 12.00 uur plaats zullen vinden. Nianka Sakkers wordt de plusklasleerkracht voor de locatie Barneveld e.o. (de Branding). In Nijkerk zal Saskia van Damme de plusklasleerlingen van Nijkerk e.o. begeleiden op De Koningslinde.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u een mail sturen naar Hilda Luigjes; zij is de coördinator van het plusklasteam:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..