Lestijden

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteren wij een continurooster met volgende schooltijden:

Maandag:

08.30-14.30

 

Dinsdag:

08.30-14.30

 

Woensdag:

08.30-12.30

 *Leerlingen van groep 1 hebben iedere woensdag vrij.

Donderdag:

08.30-14.30

 

Vrijdag:

08.30-14.30

*Leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Openingstijden Buitenschoolse Opvang (BSO)
ma/di/do   :  07.30-08.30 uur, 14.30-18.30 uur;
woe          :  07.30-08.30 uur, 12.30-18.30 uur;
vr             :  07.30-08.30 uur, 12.00-18.30 uur.

Openingstijden Peuteropvang
ma t/m vr : 08.30-12.00 uur.