ONS onderwijs groep 1 en 2

Er wordt thematisch volgens de principes van de Basisontwikkeling gewerkt. De thema’s worden soms in samenspraak met de kinderen of door de leerkracht voorbereid. Hierbij houdt de leerkracht rekening met de leerlijnen en doelen voor groep 1 en 2.  Er  worden passende spel- en werkactiviteiten bij gezocht. De methodes Ik&Ko, Schatkist, Moet je doen voor muziek, dans en drama, Schrijfatelier, Vreedzame School, Pluspunt en ‘Met sprongen vooruit’ en onze nieuwe methode Davinci worden als bronnenboeken gebruikt. De verschillende ontwikkelingsgebieden komen op deze manier aan bod.

Om de overgang van huis naar school geleidelijk te laten verlopen, hebben de kleutergroepen 1 à 2 ochtenden open entree. Ouders mogen dan om 8.30 uur samen met hun kind een activiteit kiezen, waarmee aan een tafel of in een hoek aan het werk kan worden gegaan. Er mag dan (maar hoeft niet) nog even worden meegespeeld/-gewerkt tot uiterlijk 8.45 uur.

Er is in de kleutergroep veel aandacht voor zelfstandigheid en spelend leren. Door spel leren de kinderen de wereld verkennen en leggen ze de basis voor hun verdere schoolloopbaan. De leerkrachten volgen de  ontwikkeling van de leerlingen met KIJK!, een observatiesysteem dat ook op de voorschoolse instellingen (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) wordt gebruikt.  Zo ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen.