ONS onderwijs groep 1 en 2

Bij de kleuters wordt er thematisch gewerkt waarbij de invulling van de thema’s na een aantal startactiviteiten wordt bepaald op basis van wat er bij de kinderen leeft. Op die manier sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen. Hierbij houdt de leerkracht rekening met de leerlijnen en doelen voor groep 1 en 2 en  worden passende spel- en werkactiviteiten bij gezocht. Verschillende methodes worden als bronnenboeken gebruikt. De verschillende ontwikkelingsgebieden komen op deze manier aan bod.

Er is in de kleutergroep veel aandacht voor zelfstandigheid en spelend leren. Door spel leren de kinderen de wereld verkennen en leggen ze de basis voor hun verdere schoolloopbaan. De leerkrachten volgen de  ontwikkeling van de leerlingen met het observatiesysteem KIJK!.  Zo ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen.

Op onze locatie hebben we een aantal keren per jaar een inloopmoment van 08.10-08.25 uur waarbij de ouders/verzorgers bij de kinderen in de groep kunnen komen kijken. Daarnaast is er een keer per schooljaar een open lesmoment waarbij ouders/verzorgers worden uitgenodigd om een les bij te wonen, zodat zij een indruk krijgen van hoe er in de groep les wordt gegeven.