onderwijs-methode-Schrijven

Schrijven
In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de motorische ontwikkeling d.m.v. de methode “Schrijfatelier”.
“Schrijfatelier” is een voorbereidende schrijfmethode met een goede balans tussen motorische oefeningen enerzijds en voorbereidende schrijfactiviteiten anderzijds. Uitgedaagd door het brede scala aan activiteiten, oefenen jonge kinderen belangrijke psychomotorische vaardigheden, waaronder schrijfhouding en potloodgreep.

Schrijflessen worden in groep 3 gegeven vanuit de methode “Klinkers”. Deze methode sluit aan op de methode voor het leren lezen 'Lijn 3'. De schrijflessen worden vanaf groep 4 gegeven vanuit de methode “Schrijven in de basisschool”. Het schrijven is erop gericht om kinderen door de jaren heen een vlot en leesbaar handschrift te laten ontwikkelen.

In groep 3 schrijven de kinderen met potlood en nog niet met pen. Dit wordt gedaan omdat jonge kinderen nog vaak te veel druk uitoefenen bij het schrijven. Daarnaast leren de kinderen in groep 3 voor het eerst te werken in werkboekjes en/of schriften. Halverwege groep 4 wordt overgegaan naar een balpen. In groep 4 t/m 8 wordt met balpen geschreven, waarbij het belangrijk is dat kinderen een goed leesbaar handschrift hebben en hun werk netjes verzorgen.