onderwijs-methode-sociaal emotionele ontwikkeling-De Vreedzame School-mediatoren

De leerlingen moeten zich bij ons kindcentrum veilig en geborgen voelen en dus ‘lekker in hun vel zitten’. In de groepen zorgen de leerkrachten ervoor dat er een prettige werksfeer (pedagogisch klimaat) is. Leerkrachten hebben regelmatig kindgesprekken met hun leerlingen.

De sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen wij met de veiligheidsthermometer. Deze thermometer vullen alle leerlingen twee maal per jaar in. De leerkracht krijgt dan een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en dat van de groep. Aan de hand van de resultaten stelt de leerkracht drie maal per jaar een groepsplan op. De leerlingen van groep de 4  t/m 8 maken drie maal per jaar een sociogram. Ter bevordering van de sociale ontwikkeling passen we in onze lessen coöperatieve werkvormen toe. Om structureel aandacht te geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gewerkt met het programma  ‘De Vreedzame School’ (www.devreedzameschool.net).

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie/bemiddeling door leeftijdsgenoten onder schooltijd. Kinderen worden hierdoor mede verantwoordelijk voor het klimaat op school. Leerlingmediatoren komen uit de bovenbouw en krijgen een mediatorentraining. De leerlingmediatoren zijn herkenbaar aan hun gele hesjes die zij dragen in de pauzes en aan hun foto in de centrale hal.

Op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn gelden regels om zaken op een positieve manier te laten verlopen. Met elkaar hebben we 7  gouden regels opgesteld:

Zo zijn onze manieren:

  1. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen.
  2. We doen aardig en gebruiken vriendelijke taal.
  3. We luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen.
  4. We lossen problemen en ruzies samen op.
  5. We helpen elkaar goed te kunnen leren en spelen.
  6. We respecteren elkaar zoals we zijn.
  7. We gaan rustig en met zorg om met mensen en spullen.

Met bovenstaande regels proberen we een goede basis te leggen tegen het pesten. Mocht het toch op pesten aankomen dan ondernemen wij gepaste actie a.d.h.v. ons beleidsplan sociale veiligheid.