Ontmoetingsavond-Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er per groep een ontmoetings-/informatieavond. Tijdens deze avond brengen de groepsleerkrachten ouders op de hoogte van alle activiteiten in de groep gedurende het schooljaar en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens het informele moment is er de gelegenheid andere ouders van de groep te ontmoeten.

Indien er in de loop van het schooljaar een startgroep begint zal er voorafgaand een informatieavond worden georganiseerd.