onderwijs-methode-meerbegaafd-hoogbegaafd-levelwerk

In iedere groep zijn er kinderen die moeite hebben met de leerstof. Voor hen is er aangepast materiaal en extra ondersteuning. Voor leerlingen die meer aankunnen is er extra werk binnen de methoden voorhanden. Daarnaast zijn er in (vrijwel) iedere groep leerlingen die veel meer uitdaging nodig hebben dan datgene wat in de reguliere lesstof behandeld wordt. Voor deze kinderen is er de methode 'Levelwerk'.

De methode is opgedeeld in 'Levelspel' voor de kleutergroepen en 'Levelwerk' voor de groepen 3 t/m 8.

Of een leerling in aanmerking komt voor Levelwerk wordt a.d.h.v. een checklist bepaald door de leerkracht en de Intern Begeleider. Hierbij wordt o.a. gekeken naar toetsuitslagen, werkhouding, concentratie en zelfstandigheid. Dit alles natuurlijk in overleg met de ouders van de desbetreffende leerling.

Kinderen die in aanmerking komen voor Levelwerk komen (twee-)wekelijks in kleine groepjes bij elkaar samen met de Levelwerkleerkracht.

 

Onze specialist meerbegaafdheid en coördinator van het Levelwerk is Hilda Luigjes.