Stagiaires

Het kan voorkomen dat u naast de vaste leerkracht(en), andere leerkrachten en/of studenten in de groep tegenkomt. Het betreft veelal studenten van een opleidingsschool (PABO de Marnix Academie) en van het MBO Amersfoort en Utrecht. Zij worden vooral door de groepsleerkracht begeleid.

Sinds 2006 neemt ons kindcentrum ook deel aan het project “Partners in Opleiding en Ontwikkeling”. Samen met de Marnix Academie leiden wij toekomstige collega’s op. Onze leerkrachten Femmie Grift en Rianne van der Horst coachen deze studenten.