Pedagogische identiteit

 
Wij hanteren de methode ‘De Vreedzame School’ om te werken aan een veilige leeromgeving.

Respect, gelijkwaardig, veilig, weerbaar, zelfredzaam en zelfvertrouwen zijn de basisvoorwaarden om de kinderen zich goed te laten ontwikkelen.