Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zaken die alle scholen van de stichting betreffen, worden niet in de afzonderlijke MR-en besproken, maar komen op de agenda van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Gea Horsman.